„Нови инфекциозни заболявания при хората“

Виолета Желязкова – „Нови инфекциозни заболявания при хората“

Днес ще обърнем поглед към темата за болестите, предавани от животните към човека или т. нар. зоонози. Между 1940-а и 2004 година нововъзникналите инфекциозни...