Владимир Николов – „Масовите измирания – възходи и падения в историята на живота“

Днес палеонтологът и докторант към Националния природонаучен музей при БАН Владимир Николов ще ни отведе на приключение от над 540 млн. години, за да научим повече за масовите измирания на видовете. Какви са причините довели до най-големите масови измирания в историята на живота? Имат ли цикличен характер? Кои организми са загинали и кои са оцелели? Отговорите ще намерите във видеото на лекцията „Масовите измирания – възходи и падения в историята на живота“.

Записът на видеото е направен от Националния природонаучен музей на 2 април 2020 г. по време на онлайн лекцията на Владимир Николов. Лекцията е подходяща както за възрастни така и за ученици. От Националния природонаучен музей ще продължат да организират освен учебни лекции, и такива за широка публика. За да не пропуснете следващите им изяви следете страницата на музея във facebook – https://www.facebook.com/nmnhs/ 

Нищо във Вселената не е вечно. Е, може би освен някои елементарни частици. Всичко се появява, развива и изчезва. Включително организмовите видове обитаващи планетата сега и в миналото й. Понякога изчезването е бавно и постепенно и засяга само една група животни или растения, а друг път е спонтанно, бързо и обхваща цялата биосфера — все едно някой е щракнал с пръсти и огромна част от живота на Земята изведнъж изчезва. През последните 542 милиона години по времето на т. нар. Фанерозойски еон животът преминава през 5, а според някои учени дори 6, чудовищни измирания. Масивни вулканични изригвания, формиране на суперконтиненти, глобално затопляне, ледникови епохи, невъобразими астероидни удари — много неща могат да доведат до катастрофа за живота. Какви са причините довели до най-големите масови измирания в историята на живота? Имат ли масовите измирания цикличен характер? Кои организми са загинали и кои са оцелели? Как тези събития са оформили еволюцията на организмовия свят и са създали природата позната ни днес? Живеем ли в момента във време на масово измиране?

Това са въпросите, които тази лекция ще разгледа и на които ще даде отговори като при това ще покаже, че нищо не е вечно, животът винаги намира начин, но изчезването е завинаги.

Владимир Николов е докторант на Националния природонаучен музей при БАН, магистър по геология и палеонтология с диплома от СУ ‘Св. Климент Охридски’. Изследванията му са в областта на палеохистологията и по-конкретно костната хистология на българските нептичи динозаври. Художник палеоартист – автор на редица научно обосновани художествени реконструкции на фосилни животни, растения и праисторически екосистеми, които може да разгледате в сайта му – https://vladoraptor.wixsite.com/nikolovpaleoart. В края на миналата година той печели докторантската стипендия на фондация „Карол Знание“ за 2020 година.