Доц. Венелин Кожухаров – „Вселена и елементарни частици“

Днес ще се гмурнем в най-интересните въпроси в съвременната физика – за строежа и еволюцията на Вселената. От лекцията на доц. д-р Венелин Кожухаров ще научим повече за необятния свят на елементарните частици. Заедно с италиански учен той предлага конструирането на експеримента PADME (Positron Annihilation into Dark Matter Experiment) за търсенето на т. нар. тъмни фотони.

Лекцията на доц. д-р Венелин Кожухаров се проведе на 28 март 2019 година по време на Кръжока по астрономия. Видеото днес е предоставено от организаторите от катера Астрономия към СУ.

Доц. д-р Венелин Кожухаров от катедра „Атомна физика“ на Физическия факултет, работи активно в областта на физиката на елементарните частици, участвайки в експерименти на ЦЕРН, посветени на изучаването на разпаданията на К-мезони. Това включва и изучаването на асиметрията в тези процеси. През 2014-а предлага конструирането на експеримента PADME (Positron Annihilation into Dark Matter Experiment) съвместно с Mauro Raggi от Националната обсерватория във Фраскати, Италия. Експериментът е посветен на търсенето на т. нар. тъмни фотони – потенциален посредник на тъмната с познатата ни материя. Част от детекторите на експеримента PADME бяха изработени във Физическия факултет на СУ. През февруари завърши набора на данни събирани няколко месеца и скоро се очакват нови резултати.

Елементарните частици са основните градивни елементи на всичко, което ни заобикаля. Но могат ли те да ни разкрият тайните на Космоса? Макар и да разполагаме с най-добрата теория – Стандартния Модел, предсказващ поведението на познатите ви елементарни частици, учените още не могат да отговорят, защо материята в наблюдаемата Вселена е повече от антиматерията. Какво представлява тъмната материя и какво се крие зад тъмната енергия.