Доц. Пламен Данков – „Наноспътниците“

Доц. Пламен Данков ще ни отведе в орбита около Земята и ще научим повече за наноспътниците. Ще видите няколко наноспътници тип кюбсат и кенсат. Ще разберете как работят, за какво се използват и имат ли място в космическите програми на човечеството. Разбира се, ще научите как българските учени допринасят за развитието на тази технология.

Лекцията е изнесена от доц. Пламен Данков на 25 октомври 2018 година по време на Кръжока по астрономия, организиран от катедра Астрономия към СУ.

Доц. Пламен Данков е преподавател във Физическия факултет на СУ и се занимава с малки спътници от 2012 година. През 2017-а организира първото обучение по наноспътници. Те се оказват новия хит в космическото обучение. Лекцията му в Кръжока по астрономия напълни залата с много любознателни зрители.