Д-р Валентин Иванов, ESO – „Астрономия в ESO и нуждата от науката за Космоса“

Днес ще научим повече за това как работят обсерваториите и защо астрономията е важна за човечеството? Лекцията на д-р Валентин Иванов ще ни отведе до една от ,,катедралите“, посветени на Космоса – Южната европейска обсерватория ESO. Той работи там от 2001 г., като работата му е свързана с големи обзори на небето в инфрачервената област на вътрешната част от Млечния път и на Магелановите облаци.

Лекцията на д-р Валентин Иванов „Астрономия в ESO и нуждата от науката за Космоса“ е изнесена на 18 април 2019 г. по време на Кръжока по астрономия, организиран от катедра Астрономия към СУ.

Д-р Валентин Иванов завършва магистратура по физика със специалност „Астрономия“ в Софийския университет през 1992 г. Защитава докторат по астрономия в Аризонския университет в Тюсон през 2001 г. и оттогава работи в Европейската южна обсерватория. Първо в Чили, а от началото на 2015 г. – в Германия.

Работата му е свързана с големи обзори на небето в инфрачервената област на вътрешната част от Млечния път и на Магелановите облаци. Научните му интереси са широки – обхващат екзопланети, звездни купове и далечни квазари.