Д-р Латинка Христова – „Изгубеният свят на българските динозаври“

Днес ще се разходим няколко милиона години назад във времето, когато по Земята са се разхождали динозаври. Пътеводител в онлайн лекцията е гл. ас. д-р Латинка Христова от Националния природонаучен музей към БАН, а темата е изключително интересна – „Изгубеният свят на българските динозаври“. В лекцията на разбираем език е обяснено как учените изучават находищата на фосили и с какви методи извличат информацията от скалите и костите, за да могат да обрисуват пейзажите и животните, обитавали територията на България в древни времена.

Записът на видеото е направен от Националния природонаучен музей на 24 март 2020 г. по време на онлайн лекцията на гл. ас. д-р Латинка Христова. Лекцията е подходяща както за възрастни така и за ученици, които са най-големите фенове на динозаврите. А най-хубавото е, че от Националния природонаучен музей ще продължат да организират освен учебни лекции, и такива за широка публика. За да не пропуснете следващите им изяви следете страницата на музея във facebook – https://www.facebook.com/nmnhs/

Филмът „Джурасик парк“ и всичките му продължения запалиха интереса към динозаврите на хора от всякакви възрасти. Но геоложката еволюция на нашата територия през милионите години е причина до момента у нас да има открити много малко останки на динозаври. Палеогеографията на Балканския полуостров като цяло през мезозойската ера също допринася за по-ограниченото разпространение на находища със запазени останки на четирикраки гръбначни животни от това време. В резултат на изследванията вече можем да кажем повече за находките от новото находище на къснокредни гръбначни от района на гр. Трън.

Гл. ас. д-р Латинка Христова работи към Националния природонаучен музей – БАН, отдел Палеонтология и минералогия. Тя е геолог със специализация палеонтология и стратиграфия. Като областите на нейните научни изследвания са палеонтология (таксономия и систематика на хипарионите, пещерни мечки, гръбначни от късната креда), палеоекология, биохронология, тафономия, стратиграфия. Д-р Христова участва в десетки научни проекти и е участвала в много разкопки на терен.