Д-р Латинка Христова – „Шифри към миналото (част 2) – Как скалите разказват истории?“

Днес ще видите втората част от лекцията, в която д-р Латинка Христова обяснява как учените разбират толкова подробности за живота на Земята през миналите епохи? В „Шифри към миналото – част 2: Как скалите разказват истории?“ ще научим повече за вида на седиментите и наслагите, подоходящи за запазване на вкаменелостите. С това се занимава науката тафономия, която изучава през какви етапи от смъртта до превръщането им във фосили трябва да преминат и да оцелеят останките на организмите, за да стигнат накрая до учените. Д-р Латинка Христова от Националния природонаучен музей ще ни разкаже повече за факторите, от които зависи дали скелетните останки ще се запазят в геоложката летопис или ще изчезнат безвъзвратно.

Записът на видеото е направен от Националния природонаучен музей на 8 май 2020 г. по време на онлайн лекцията за възпитаниците на НПМГ с ръководител Александър Милушев. Лекцията е подходяща както за възрастни, така и за ученици. Презентацията е част от програмата „Образование с наука“ на Националния природонаучен музей при БАН, създадена с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката.

От Националния природонаучен музей ще продължат да организират освен учебни лекции, и такива за широка публика. За да не пропуснете следващите им изяви следете страницата на музея във facebook – https://www.facebook.com/nmnhs/

„Двете лекции по-скоро са щрихи на тема „Палео-екология и тафономия“ – една безкрайна, сложна и много интересна тема за палеонтолозите. Както всички естествени науки и палеонтологията (палео-екологията и тафономията в частност) показват, че всичко на тази планета е тясно свързано. И дори да се засегне само една брънка от веригата/мрежата, последствията се разпространяват из цялата система… като кръгове от хвърлен във водата камък“, споделя д-р Христова.

Гл. ас. д-р Латинка Христова работи към Националния природонаучен музей – БАН, отдел Палеонтология и минералогия. Тя е геолог със специализация палеонтология и стратиграфия. Като областите на нейните научни изследвания са палеонтология (таксономия и систематика на хипарионите, пещерни мечки, гръбначни от късната креда), палеоекология, биохронология, тафономия, стратиграфия. Д-р Христова участва в десетки научни проекти и е участвала в много разкопки на терен.