Д-р Латинка Христова – „Шифри към миналото (част 1) – Как фосилите разказват истории“

Днес учените отговарят как разбират толкова подробности за живота на Земята през миналите епохи? И как две научни направления в палеонтологията (палеоекология и тафономия) им позволяват да извлекат информация от фосилите и вместващите ги седиментни скали. Наш пътеводител в историята на Земята е гл. ас. д-р Латинка Христова от Националния природонаучен музей – БАН. Лекцията днес е на тема „Шифри към миналото (част 1): Как фосилите разказват истории“.

Записът на видеото е направен от Националния природонаучен музей на 6 април 2020 г. по време на онлайн лекцията на д-р Латинка Христова. Лекцията е подходяща както за възрастни така и за ученици. От Националния природонаучен музей ще продължат да организират освен учебни лекции, и такива за широка публика. За да не пропуснете следващите им изяви следете страницата на музея във facebook – https://www.facebook.com/nmnhs/ 

Може би всеки си е задавал въпроса от къде учените знаят толкова подробности за живота на Земята през миналите епохи. За това помагат две научни направления в палеонтологията –  палеоекология и тафономия, които ни позволяват да извлечем различна информация от фосилите и вместващите ги седиментни скали. Палеоекологията ни позволява да научим взаимоотношенията между организмите  и средата която обитават. Запазените фосили ни позволяват да научим повече за това как са живели, с какво са се хранили и какво поведение са имали отдавна изчезнали животни, да възстановим облика на древната среда, която са обитавали. Наблюденията върху състава на скалите, разположението на останките в пластовете, видовете, които се срещат в едно находище, техният строеж и особености помагат да се възстановят събития от геоложкото минало на нашата планета. Позволяват ни да научим повече за това как са живели, с какво са се хранили и какво поведение са имали отдавна изчезнали животни, да възстановим облика на древната среда, която са обитавали.

Гл. ас. д-р Латинка Христова работи към Националния природонаучен музей – БАН, отдел Палеонтология и минералогия. Тя е геолог със специализация палеонтология и стратиграфия. Като областите на нейните научни изследвания са палеонтология (таксономия и систематика на хипарионите, пещерни мечки, гръбначни от късната креда), палеоекология, биохронология, тафономия, стратиграфия. Д-р Христова участва в десетки научни проекти и е участвала в много разкопки на терен.