Милен Минев – „Какво открихме с телескопите MAGIC?“

Днес ще научим от първо лице как се работи с двата 17-метрови телескопа MAGIC. В продължение на 15 години те наблюдават непрестанно нощното небе за обекти, чието излъчване е във високите енергии и остават невидими за оптичните телескопи. Астрономът Милен Минев, който е започнал като оператор на телескопите и вече е ръководител на наблюдения, ще ни разкаже за работата си в този международен научен проект и какви са възможностите на телескопите MAGIC. Едно от последните постижения, в които участва Милен, е че телескопите MAGIC успяват да регистрират, за пръв път в света, избухване на гама-лъчи, съпроводено с излъчване на електромагнитни кванти в областта на най-високите енергии (тераелектронволт, 1012 еВ).

Лекцията на Милен Минев се проведе на 21 март 2019 година по време на Кръжока по астрономия. Видеото днес е предоставено от организаторите от катера Астрономия към СУ.

Милен Минев е докторант по астрономия при доц. Евгени Овчаров в Катедра Астрономия към ФзФ към СУ. Той е оператор на двата 17-метрови телескопа MAGIC и е един от българските учени участвали в екипа успял през 2017 година да засече източника на високоенергийно неутрино от обект извън нашата галактика. Милен има богат опит с телескопа в САО Плана, 2-метровия и Шмид телескопите в НАО Рожен. В Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН от години се занимава и с най-високоенергетичното излъчване на далечни обекти. Ежегодно дава дежурства на телескопите MAGIC като оператор, а от тази година е повишен в ръководител наблюдения. Малко преди да изнесе лекцията Милен се завърна от едномесечно дежурство в обсерваторията Roque de los Muchachos на Канарските острови.

Всички звезди, галактики и мъглявини, които наблюдаваме на нощното небе излъчват предимно във видимата област от електромагнитния спектър. Но има обекти, чието излъчване е във високите енергии и остават невидими за оптичните телескопи. С изследването на космическите гама-лъчи са се заели двата Черенкови телескопа MAGIC. В продължение на 15 години те съзерцават непрестанно нощното небе в търсене отговорите на неразгадани въпроси за Вселената и надграждане на вече натрупаното познание. В тази лекция Милен Минев ще разкаже за досегашните постижения на MAGIC, връзката между гама-лъчите, гравитационните вълни и неутриното и какво е бъдещето на гама-астрономията.