Никола Каравасилев – „Лицето на една черна дупка“

Днес ще погледнем към едни от най-интересните космически тела. От лекцията на астрофизика Никола Каравасилев ще научим повече за черните дупки. Ще разберем и за предизвикателствата, които стоят пред това черна дупка да бъде заснета директно. Затегнете коланите и нека се гмурнем в пътешествието на знанието с лекцията „Лицето на една черна дупка“ с „Гледай наука“.

Лекцията на Никола Каравасилев се проведе на 14 ноември 2019 година по време на Кръжока по астрономия. Видеото днес е предоставено от организаторите от катера Астрономия към СУ.

Черните дупки са сред най-интересните космически тела. Това са компактни обекти, с много силно гравитационно поле и в много случаи са краен стадий от живота на най-масивните звезди. До скоро, черните дупки можеха да бъдат изучавани само косвено, изследвайки свързаните с тях явления, но през април бе обявено, че е заснето първото директно изображение на такъв обект, а именно черната дупка, която е в центъра на галактиката М87. Това е едно забележително технологично постижение, което отваря много нови хоризонти пред астрофизиката.

Лекцията на Никола ни въвежда в света на черните дупки, като обяснява подробно защо те са интересни на науката. След това се фокусира върху предизвикателствата, които стоят пред това черна дупка да бъде заснета директно. Разбира се, основен акцент е полученото изображение на черната дупка в галактиката М87 и каква информация ни носи то.

Никола Каравасилев e учител по физика и астрономия, ръководител на няколко национални ученически отбора, които представят страната ни в най-престижните международни състезания по физика и астрономия. Той един от създателите и основни учители по наука в ЧНУ Izzi Science for Kids, което е първото начално училище със засилено изучаване на природни науки. Никола води учебни занятия и в ПЧМГ и НПМГ. От много години той ръководи няколко школи за подготовка на талантливи ученици. Негови ученици редовно са сред най-добре представящите се на националните и международни надпревари по астрономия, физика и астрофизика.