Проф. Александър Драйшу – „Светлината, лазерите и Нобеловата награда по физика за 2018 г.“

Днес ще се гмурнем смело в света на физиката на лазерите, способни да генерират свръхкъси импулси с безпрецедентно високи мощности, с продължителности една милионна част от една милиардна част от секундата. Вижте лекцията на проф. Александър Драйшу, който на разбираем език ще ни разкаже за „Светлината, лазерите и Нобеловата награда по физика за 2018 г.“.

В тази лекция, която бе първата за 2019 г. от лекторията „Светът на физиката на живо“, на популярно и достъпно ниво, е представена физиката на лазерите, способни да генерират свръхкъси импулси с безпрецедентно високи мощности, с продължителности една милионна част от една милиардна част от секундата, както и лазерите – оптични пинцети, които са в състояние да захващат обекти с микро- и наноразмери. Нобелова награда за физика за 2018 година бе разделена на две. Половината награда се присъди на Артър Ашкин (Arthur Ashkin) за създаване на оптични пинсети и тяхното приложение в биологични системи. Другата половина отиде при дуото Жерар Муру (Gérard Mourou) и Дона Стрикланд (Donna Strickland) за разработването на метод за генериране на ултра-къси оптични импулси с висока интензивност.

През 2001 г. проф. дфн Александър Драйшу защитава дисертация за степента доктор на физическите науки на тема „Фазова самомодулация и индуцирана фазова модулация в кубични нелинейни среди“. През 2004 г. е избран за професор. Преподавателската работа на проф. Драйшу и научните му интереси са в областта на квантовата електроника и лазерната техника. Той води лекционни курсове по линейни и нелинейни оптични вълни, електричество и магнетизъм, нелинейни оптични вълни и солитони, оптични комуникационни мрежи и др. Бил е ръководител на над 30 дипломни работи от различен тип. Проф. Драйшу е автор и съавтор е на над 190 научни публикации.

От 2003 до 2011 г. проф. Драйшу е ръководител на катедра „Квантова електроника“. През 2011 г. е избран за декан на Физическия факултет, като през 2015-а е избран за втори мандат до 2019 година.