Проф. Леандър Литов – „Кратка история на Вселената – поглед от ЦЕРН“

Защо Вселената е такава, каквато я наблюдаваме сега? Кога и как са се родили пространството, времето и материята? Какво се е случвало през първите секунди от нейното развитие? Отговори дава проф. дфзн Леандър Литов от ЦЕРН с лекцията си „Кратка история на Вселената – поглед от ЦЕРН“.

Проф. Литов завършва Физически факултет на Софийския Университет през 1980 г. Научните му интереси са в областта на теоретична и експериментална физика на елементарните частици, разработване на детектори на йонизиращи лъчения, високопроизводителни компютърни изчисления и биофизика. Провежда изследвания на Серпуховския ускорител и от 1992 г. на ускорителния комплекс в ЦЕРН. Член е на колаборацията CMS от основаването й и е ръководител на колектива от СУ участващ в изследванията провеждани на Големия Адронен Колайдер. Автор и съавтор е на над 400 научни публикации. Носител е на ред международни и национални награди. Член е на различни научни съвети и бордове, в това число е председател на борда на Институтите на RPC CMS колаборацията, член на Европейската комисия за бъдещи ускорители ECFA и на Съвета на ЦЕРН.

В тази лекция ще научим защо Вселената е такава, каквато я наблюдаваме днес. Кога и как са се родили пространството, времето и материята? Какво се е случвало през първите секунди от нейното развитие? Въпроси, на които учените се опитват да отговарят от векове. Ще бъде представено съвременното виждане за най-ранните етапи от развитието на Вселената през призмата на експериментите, провеждани в ЦЕРН. Специално внимание ще бъде отделено на откритите въпроси и пътя, по който се търсят техните отговори.

Лекцията на проф. Литов е записана на 19 март 2019 г.  в Столичната библиотека, по време на лекторията „Светът на физиката на живо организира от списание „Светът на физиката“ на Съюза на физиците в България и катедра „Физика“ към Минно-геоложкия университет.